lvru +37122182225 info@hermestravel.lv
+37122182225 info@hermestravel.lv

Hermes Travel SIA privātuma politika

Informācija par pārzini

Hermes Travel SIA privātuma politika. Mūsu nosaukums ir SIA HERMES TRAVEL”, reģistrācijas numurs: 40103804703, juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 31 k-3, LV-1012.

Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: Rīga, Cēsu iela 31 k-3, LV-1012  vai elektroniskā pasta adresi: info@hermestravel.lv

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš definētiem nolūkiem, tajā skaitā:

 • Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Tūrista personas datus mēs izmantojam sekojošiem nolūkiem:

 • tūrista identificēšana
 • ceļojuma piedāvājuma
 • līguma sagatavošana un nosūtīšana
 • aviobiļešu rezervācija
 • apdrošināšanas polišu noformēšana
 • vīzas noformēšana
 • vīzas ielūguma noformēšana
 • saziņa ar tūristu par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšana)
 • atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati:

 • klienta vārds, uzvārds
 • personas kods, pases numuru, derīguma termiņu
 • adrese (objekta adrese, pasta adrese)
 • bankas konta numurs
 • telefona numurs, e-pasta adrese
 • pases kopija (ielūguma vai vīzas noformēšanai)

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts); juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

Balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:

 • pakalpojumiem un mūsu darbību;
 • izdevīgiem piedāvājumiem;
 • atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
 • iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos;
 • varēsiet izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;
 • kā arī saņemsiet apsveikumus svētkos.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati:

 • klienta vārds, uzvārds
 • pasta adrese
 • telefona numurs, e-pasta adrese

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts)
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko paziņojumu/iesniegumu, vai personiski parakstu parakstītu vēstuli pa pastu, vai klātienē mūsu birojā (kontaktinformācija – Politikas ievadā). Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Komentāri, pasūtījuma veidlapas

Tie personas dati, ko Jūs sniedzat mums aizpildot komentāra vai pasūtījuma veidlapu, tiek izmantoti tikai veiksmīgai ceļojuma piedāvājuma sastādīšanai un līguma noformēšanai.

Informācija par datu izmantošu un nodošanu trešajām personām:

Mēs nedalāmies ar Jūsu datiem ar citām kompānijām, kā tikai tām, kas nodrošina tiešo pakalpojuma izpildi vai grāmatvedības uzskaiti, un tikai tādā apjomā, kāds minimāli nepieciešams pakalpojuma izpildei.

Mēs varam nosūtīt Jūsu datus līguma izpildīšanas nolūkos:

 • vēstniecībām vai konsulātiem
 • transporta, tai skaitā avio pakalpojumu sniedzējam
 • tūroperatoram, kas apkalpos Jūsu ceļojumu
 • organizācijām, kas nodrošinās Jūsu pakalpojuma izpildi

Ja Jūsu dati komercdarbības, tai skaitā Jūsu līguma izpildes, ietvaros tiek nosūtīti, mēs nodrošināsim, ka šīs trešās personas saglabā jūsu Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Personas datu grozījumi

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par jums ir mūsu kompānijas rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad lietojat mūsu tīmekļa vietnes https://hermestravel.lv/ tiek lietotas sīkdatnes.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk

apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.

×

Visas vietas ir aizpildītas

Diemžēl uz izvēlēto ceļojumu vairs nav brīvu vietu.
Sazinieties ar mūsu menedžeri un mēs palīdzēsim jums atrast ceļojuma variantus, kas atbilstu jūsu vēlmēm.
KONTAKTI

GDPR

  Call Now Button